eks24

Lp. Pozycja Pakiet eKsięgowość KPIR bez VAT / z VAT Pakiet eKsięgowość Ryczałt bez VAT / z VAT Pakiet eKsięgowość KH
1.
Podstawowa opłata miesięczna za pakiet 20 dokumentów KPiR + VAT
230 / 250
150 / 180
500
2.
Przygotowanie wstępnej prognozy podatków do zapłaty dnia 15-go kolejnego miesiąca
30
30
50
3.
Monitoring brakujących kosztów (po dostarczeniu dokumentów)
25
25
25
4.
Sporządzanie deklaracji VAT 9M, VAT 8 (za deklarację)
30
30
30
5.
Przygotowanie dokumentów do kontroli podatkowych
100
100
100
6.
Obsługa kontroli podatkowych (1 godzina)
150
150
150
7.
Obsługa metody kasowej (ramach limitu dokumentów w pakiecie)
50
50
50
8.
Przekroczenie limitu dokumentów księgowych (za 1 dok.)
6
6
12
9.
Obsługa płacowa – etat (pracownik)
40
40
60
10.
Obsługa płacowa – UCP (umowa)
40
40
60
11.
Przygotowanie umowy zlecenia / umowy o dzieło z rachunkiem (umowa)
10
10
10
12.
Podatkowe rozliczenie wspólnika w spółkach jawnych, cywilnych i partnerskich, od drugiego wspólnika
30
30
30
13.
Rozliczenie składki ZUS osoby współpracującej
40
40
60
14.
Korekta deklaracji podatkowych
50
50
100
15.
Sporządzanie pozostałych deklaracji skarbowych
100
100
100
16.
Zgłaszanie oraz aktualizacja danych w CEIDG i Urzędzie Skarbowym
50
50
50
17.
Zgłaszanie oraz aktualizacja danych w ZUS (1 dokument)
30
30
30
18.
Sprawozdawczość do GUS (za 1 stronę formularza GUS)
50
50
50
19.
Rozliczanie przychodów z innych źródeł
od 50
od 50
od 50
20.
Zestawienie dokumentacji do kredytu
od 50
od 50
od 50
21.
Zestawienia na zamówienie Użytkownika
od 50
od 50
od 50
22.
Przygotowanie ZPA, ZFA
50
50
50
23.
Korekta naliczenia listy płac i inne korekty wynikające z winy Użytkownika (za każdą osobę)
30
30
50
24.
Opieka nad płatnościami - rozliczanie zapłat i monitowanie (ramach limitu dokumentów w Pakiecie)
100
100
100
25.
Sporządzenie rocznych deklaracji PIT z płac (PIT4R, PIT- 8AR, PIT-11) - sporządzenie dokumentów, drukowanie, wysłanie do Klienta
75
75
75
26.
Sporządzenie zaświadczenia o dochodach
25
25
25
27.
Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu do ZUS bądź urzędu skarbowego
30
30
30
28.
Wypełnienie druku Z-3, Z-3a (do zasiłku chorobowego)
50
50
50
29.
Miesięczna deklaracja PFRON (za pracownika)
50
50
50
30.
Przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o ustawodastwie właściwym dla osoby, która wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich UE (A1)
40
40
40
31.
Doksięgowanie dokumentów po 17-tym
80
80
80
32.
Paczka wiadomości SMS (monity niezapłaconych faktur)
5
5
5
33.
Sporządzenie zeznania rocznego
od 100
od 100
od 100
34.
Pozostałe prace księgowe
50 / h
50 / h
50 / h
35.
Analizy i rekomendacje księgowe / kadrowe / płacowe (1 godzina)
100 / h
100 / h
100 / h
Lp. Opłaty administracyjne Cena w zł
1.
Opłata za pełnomocnictwo dla księgowej – opłata skarbowa
17
2.
Monit o zapłatę faktury (10 dni po terminie i potem co 10 dni)
5
3.
Wysyłka wezwania do zapłaty 30 dni po terminie
10
4.
Odblokowanie wstrzymanych Usług
100
5.
Przygotowanie protokołu zdawczo-odbiorczego przy zdawaniu dokumentacji księgowej
50

*Podane ceny są orintacyjnymi cenami netto, ostateczna wycena ustalana jest indywidualnie